แนวโน้มสำคัญเกี่ยวกับ Big Data ในปี 2015

ช่วงปลายปีอย่างนี้ หลายสำนัก หลายกูรูต่างก็ทยอยออกแนวโน้มเกี่ยวกับ Big Data สำหรับปี 2015 ออกมากัน ฉบับนี้เป็นความเห็นจาก Innovation Enterprise

เราเห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของงานด้าน Big Data มาแล้วในปี 2014 สิ่งที่คาดว่าจะได้เห็นใน 2015 ประกอบด้วย:

  • In-Memory Databases ฐานข้อมูลในหน่วยความจำหรือ in-memory databases จะเติบโตมากขึ้น ซึ่งจะตอบสนองความต้องการที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพิ่ม โดยเน้นเป้าหมายเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ้นแต่ใช้เวลาน้อยลง
  • Non-Data Scientists สถานการณ์ขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ และดูเหมือนการผลิตบุคลากรด้านนี้จะยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทัน เราจะเริ่มได้เห็นเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มบางอย่างที่จะมาช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่อาจไม่มีทักษะทางด้านข้อมูลสูงมากนัก สามารถรวบรวมวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลได้ โดยพึ่งพานักวิทยาศาสตร์ข้อมูลน้อยลง
  • More Sensor Driven Data เทคโนโลยี Internet of things ยังคงอยู่ในช่วงค่อยๆ วิวัฒน์ไปเรื่อยๆ มีหลายองค์กรเริ่มนำมาใช้มากขึ้น ในปี 2015 จะเริ่มมีการสื่อสารระหว่างเซ็นเซอร์ด้วยกันเอง มากขึ้น ถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้นมากเกินไปกว่าข้อมูลธุรกรรมแบบดั้งเดิม แต่ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และน่าจะมากกว่าข้อมูล transaction ได้ในอีก 5 ปีข้างหน้า
  • Deeper Customer Insight ถึงแม้ว่าข้อมูลจากเซ็นเซอร์จะยังคงมีจำนวนไม่มากเท่าข้อมูลธุรกรรม แต่การมาถึงของอุปกรณ์สวมใส่ (wearable gadgets) จะยิ่งช่วยทำให้เกิดการวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับลูกค้าในแนวลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • HR Analytics เราจะเริ่มเห็นการนำ Big Data Analytics มาใช้กับงานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปตั้งแต่การปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการประเมินความสุขโดยรวมของพนักงาน ในปี 2015 เป็นต้นไป หลายองค์กรจะเริ่มสนใจงานด้าน HR มากขึ้น เพราะเห็นผลลัพธ์จากองค์กรที่นำหน้าด้านนี้ไปก่อนแล้ว
  • No Ownership In Just One Department ในปี 2015 เราจะเริ่มเห็น Democratization of Data หรือประชาธิปไตยข้อมูล คือการที่ข้อมูลกลายเป็นสิ่งพื้นฐานสำหรับทุกคน ทุกฝ่ายในองค์กร ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงหน่วยงานแห่งใดแห่งหนึ่ง หรืออยู่เพียงกับแค่ผู้บริหารกลุ่มเล็กๆ แต่พนักงานส่วนใหญ่ในทุกหน่วยงาน จะสามารถเข้าถึง เรียกใช้ และทำการวิเคราะห์และตัดสินใจได้โดยมีพื้นฐานจาก insights ที่สร้างขึ้นมาเองได้

ที่มา: Big Data Top Trends in 2015 | Innovaction Enterprise

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *