ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับข้อมูลสำหรับ Business Intelligence

สมมติฐานบางข้อ ที่ผู้บริหาร IT หลายท่านอาจจะกำลังใช้อยู่โดยไม่รู้ตัว อาจส่งผลต่อความสำเร็จในการนำ Business Intelligence มาใช้ในองค์กรของท่านได้

Read more

บทบาทของผู้นำ IT ในยุค Big Data Boom

ciodatacentreกระแส Big Data ที่ครอบครองพื้นที่สื่อในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้หน่วยงาน IT กลับมาเป็นที่จับตามองในองค์กรอีกครั้ง ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องดี แต่ในเวลาเดียวกัน ก็อาจสร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้ได้เช่นกัน

การจะประสบความสำเร็จในการนำ Big Data มาใช้งานในองค์กร ความรู้ในเชิงเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ หากผู้บริหาร IT มองปรากฎการณ์ Big Data เป็นเพียงกลุ่มของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาแทนเทคโนโลยีเก่าๆ ตามวงรอบของการพัฒนา ก็เป็นที่น่าเสียดาย ที่องค์กรของท่าน อาจไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากศักยภาพของ Big Data ได้อย่างเต็มที่

บทความนี้จะกล่าวถึงบทบาทที่ผู้นำ IT  ในองค์กร ควรพิจารณา เพื่อให้องค์กรของท่านได้รับประโยชน์จาก Big Data อย่างเต็มที่

Read more

องค์กรคุณกำลังพบปัญหา Report Proliferation Syndrome อยู่หรือเปล่า?

หนึ่งในลักษณะอาการที่มักพบได้ทั่วไปตามองค์กรที่เริ่มเอาระบบ IT เข้ามาใช้งาน คือการเติบโตลุกลามของรายงานแบบต่างๆ ผมเรียกเอาเองว่า Report Proliferation Syndrome มาดูลักษณะปัญหา พร้อมแนวทางแก้ไข

Read more

ทำความรู้จักกับ Business Analytic แบบต่างๆ

Business Analytic เป็นคำกว้างๆ ที่มีความหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาทำการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจ

Business Analytic สามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบคือ

Read more