6 คำทำนาย Big Data ปี 2015 จาก InformationWeek

InformationWeek ได้ลงบทความทำนายสิ่งที่จะเกิดในปี 2015 เกี่ยวกับ Big Data ไว้ 6 ข้อดังนี้

  1. Big Data จะได้รับการพิสูจน์ว่ามันเป็นมากกว่าแค่กระแสแฟชั่น ในปี 2014 มีเทคโนโลยีโซลูชั่นและบริษัทใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องออกมาใหม่มากมาย ในปี 2015 ตลาดจะมุ่งเน้นไปที่การนำเอาสิ่งใหม่ๆ เหล่านั้นเข้ามาผนวกรวมกับโครงสร้างเดิม และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ
  2. เริ่มเห็นประโยชน์จากการใช้ Hadoop ในปี 2015 เหล่าแนวหน้าที่นำร่องเอา Hadoop ไปใช้เป็นเทคโนโลยีหลักในการจัดการข้อมูล จะเริ่มกลับมารายงานผลลัพธ์จุดคุ้มทุน
  3. บริการระบุตำแหน่งเริ่มแพร่หลายเข้าไปในตัวอาคารมากขึ้น จากที่แต่เดิมใช้แค่ Wi-Fi ในการระบุตำแหน่งในอาคาร ซึ่งยังขาดความแม่นยำอยู่มาก เทคโนโลยีการระบุตำแหน่งด้วย Bluetooth กินไฟต่ำ (BLE – Bluetooth Low Energy) ร่วมกับ Wi-Fi เดิม จะทำให้การระบุตำแหน่งในอาคารมีความแม่นยำสูงและถูกนำมาใช้มากขึ้น
  4. พาหนะเชื่อมต่อเครือข่าย จะกลายเป็นข่าวใหญ่ ยานพาหนะใหม่ๆ ทั้งโดรนและรถยนต์ไร้คนขับ จะกลายเป็นข่าวใหญ่สำหรับสาธาณชน ยานพาหนะเหล่านี้ จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยปกติอยู่แล้ว แต่สิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไปจริงๆ จะเป็นอุปกรณ์ที่ดูเซ็กซี่น้อยกว่านั้น และมันอาจเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้
  5. ใครๆ ก็สามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ เมื่อข้อมูลมีจำนวนมากขึ้น ประกอบกับเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลก้าวหน้ามากขึ้น ใช้งานง่ายขึ้น ทำให้การเป็น Data Scientist ในปี 2015 ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาเอกอีกต่อไป ใครๆ ที่สามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ก็สามารถวิเคราะห์และหาประโยชน์จากข้อมูลได้ทั้งนั้น
  6. Internet of Things จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการให้บริการลูกค้า เมื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านรุ่นใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นทีวีเครื่องเสียงเครื่องออกกำลังกายหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ต่างก็เชื่อมต่อเครือข่ายและส่งข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานกลับไปให้ผู้ผลิต บริษัทที่สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลเหล่านี้ได้ จะสามารถสร้างประสบการณ์การบริการลูกค้าในระดับที่เป็นส่วนตัวได้มากกว่าคู่แข่ง

ที่มา: Big Data: 6 Bold Predictions For 2015

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *