ตำแหน่งงาน Data Science ใน Facebook

มาดูกันว่าบริษัท Facebook จะจ้าง Data Scienctists ไปทำงานด้านไหนกันบ้าง

งานด้านต่างๆ เหล่านี้ เป็นงานที่ทาง Facebook ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอยู่ (เมื่อประมาณกลางปี 2014) คาดว่ายังคงมีงานในด้านอื่นๆ อีกด้วย แต่อย่างน้อยเราก็พอมองเห็นภาพคร่าวๆ ได้ว่าบริษัทอย่าง Facebook จะใช้ data science ไปในด้านไหนบ้าง

  • Product Science: กลุ่มนี้จะรับผิดชอบศึกษาพฤติกรรมการปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ Facebook เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
  • Identity Research and Modeling: กลุ่มงานนี้จะพัฒนาโมเดลเพื่อระบุตัวตนออนไลน์ของผู้ใช้ เป้าหมายหลักคือเพื่อนำไปพัฒนาสินค้าในยุคใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่ตัวตนผู้ใช้ และทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีที่ผู้คนเชื่อมโยงกับโลกดิจิตอล
  • Statistics and Decision Science: เป้าหมายของงานส่วนนี้คือการพัฒนาโมเดลและวิธีการอนุมานทางสถิติใหม่ๆ รวมถึงเครื่องมือในการ visualize ข้อมูล เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนการตัดสินใจที่มีพื้นฐานจากข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในบริษัท
  • Economics Research: กลุ่มนี้จะรับผิดชอบในการทำการวิจัยในด้านที่เกี่ยวกับการตั้งราคา การคาดการณ์ การออกแบบทางการตลาด การโฆษณา ผลกระทบทางสังคมและเครือข่าย รวมถึงการสร้างโมเดลทางเศรษฐศาสตร์ของธุรกิจของ Facebook และพฤติกรรมของผู้คนและนักโฆษณาที่ใช้ Facebook
  • Data Science Infrastructure: งานของกลุ่มนี้จะเป็นการสร้างเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะช่วยให้การการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลง่ายขึ้น ตั้งแต่การวิเคราะห์คำถาม การรวบรวมและตีความข้อมูล รวมไปถึงการสกัดองค์ความรู้ insights เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงบริการของ Facebook

ที่มา: Facebook Data Science is Hiring

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *