IDC ทำนายแนวโน้ม Big Data และ Analytics ทั่วโลกสำหรับ 2015

เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา IDC ได้ออกรายงานทำนายตลาด Big Data และ Analytics ทั่วโลกสำหรับปี 2015 มาดูกันเลยว่า IDC ทำนายอะไรไว้บ้าง

โดยรวมแล้ว ตลาดด้าน Big Data และ Analytics มีอนาคตที่สดใส องค์กรที่วางแผนเตรียมการไว้ จะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากแนวโน้มนี้ได้ในปี 2015 และต่อไปในอนาคต

ปัจจัยผลักดันที่สำคัญ

 • ในแง่เศรษฐศาสตร์: ทางเลือกในการนำเทคโนโลยีมาใช้ และรูปแบบการใช้ License ที่หลากหลายมากขึ้น
 • ในแง่เทคโนโลยี: การแปรสภาพทุกอย่างเป็นข้อมูลดิจิตอล และการเพิ่มจำนวนขึ้นของผู้สร้างข้อมูล
 • ในแง่ธุรกิจ: ความต้องใช้งานแบบ Self-Service การทดลองใช้ และความคาดหวังใหม่ๆ ของการเข้าถึงข้อมูล
 • ในแง่สังคม: การขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ และแรงงานเริ่มสูงอายุในกลุ่มเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว
 • ในแง่กฎข้อบังคับ: กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

 

คำทำนาย 10 ประการ

 1. ตลาดเครื่องมือค้นพบข้อมูลด้วยภาพ หรือ Visual Data Discovery จะเติบโตได้เร็วกว่าตลาดเครื่องมือส่วนอื่นของ Business Intelligence ถึง 2.5 เท่า และภายในปี 2018 องค์กรทั้งหมดจะจำเป็นต้องลงทุนในเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้ใช้งาน BI ได้ในแบบ Self-Service
 2. การลงทุนในเทคโนโลยี BDA (Big Data and Analytics) แบบ Cloud-Based จะเติบโตกว่าโซลูชั่นที่ต้องดูแลเครื่องเองถึง 3 เท่าในช่วง 5 ปีข้างหน้า โซลูชั่นแบบผสมจะกลายเป็นความต้องการพื้นฐาน
 3. การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะ จะยังคงดำเนินต่อไป ภายในปี 2018 ในอเมริกาจะมีความต้องการงานในด้าน Deep Analytic มากถึง 181,000 ตำแหน่ง และมากกว่านั้นอีก 5 เท่าสำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกันอย่างเช่น การจัดการข้อมูลและการแปลผลข้อมูล
 4. ภายในปี 2017 สถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มข้อมูลแบบผสมผสาน (Unified Data Platform) จะกลายเป็นฐานรากสำคัญของกลยุทธ์ด้าน Big Data การผสมผสานจะเกิดขึ้นในทุกส่วน ตั้งแต่การจัดการข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์ และเทคโนโลยีการค้นหา
 5. แอพลิเคชั่นที่รวมเอาความสามารถทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และการวิเคราะห์แบบพยากรณ์ (Predictive Analytic)  รวมถึง Machine Learning จะเติบโตเร็วกว่าแอพที่ไม่มีความสามารถเหล่านี้ถึง 65%
 6. องค์กรขนาดใหญ่ทั้ง 100% จะต้องทำการซื้อข้อมูลจากภายนอกภายในปี 2019 และจะมีองค์กรจำนวนมากที่จะเริ่มหารายได้จากข้อมูลภายในองค์กร ด้วยการขายข้อมูลหรือสร้างคุณค่าเพิ่มจาก Value-Added Content
 7. การใช้เทคโนโลยีที่วิเคราะห์สายธารข้อมูลเหตุการณ์ (data streams of events) อย่างต่อเนื่อง จะเพิ่มมากขึ้นในปี 2015 เมื่อมีการนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลจาก Internet of Things (IoT) ซึ่งคาดว่าจะเติบโตขึ้นด้วยอัตรา 30% ต่อปีในช่วง 5 ปีข้างหน้า
 8. แพลตฟอร์มการบริหารการตัดสินใจ (Decision Management Platform) จะมีมูลค่าเติบโตขึ้นปีละ 60% จนถึงปี 2019 เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะมีระบบการตัดสินใจและการควบคุมความรู้ที่ดีขึ้น
 9. การวิเคราะห์สื่ออย่างวีอีโอ เสียง และภาพ จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 เท่าในปี 2015 และจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี Big Data & Analytic
 10. ภายในปี 2018 ผู้บริโภคอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง จะมีการใช้งานหรือปฎิสัมพันธ์กับการให้บริการที่มีพื้นฐานอยู่บน Cognitive Computing เป็นประจำ

ที่มา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *