ไมโครซอฟต์เปิดให้ดาวน์โหลด Deep Learning Toolkit ผ่านทาง Github

Artificial intelligence

Artificial intelligence

ทีมวิจัยเรื่อง speech recognition ของไมโครซอฟต์ได้เปิดให้ดาวน์โหลด Computational Network Toolki หรือ CNTK ได้แล้วทาง https://github.com/Microsoft/CNTK ตัว CNTK เป็น Deep Learning (หรือหลายคนอาจจะเรียกว่าเป็น Artificial Intelligence ก็ได้) toolkit ที่ถูกเปิดเผย source code มาตั้งแต่เดือน เมษายน 2015 ผ่านทางเว็บ Codeplex  แต่เพิ่งนำมาเผยแพร่ผ่าน Github ในสัปดาห์นี้เอง

เทคโนโลยีของไมโครซอฟต์ที่นำเอา Deep Learning มาใช้ก็อย่างเช่น Project Oxford  ที่วิเคราะห์อารมณ์คนจากภาพถ่าย หรือ Skype Translator ที่สามารถแปลภาษาพูดในระหว่าง skype call ได้

ที่มา: Want Smarter Apps? Microsoft Has a Toolkit for That

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *