ไมโครซอฟต์ออก Power BI Publisher for Excel

pbi_excel_publisher_pinobj_dashboard

ไมโครซอฟต์เปิดให้ดาวน์โหลดโปรแกรม add-in ขื่อ Power BI Publisher for Excel ซึ่งจะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก Excel ไปยัง Power BI ได้สะดวกยิ่งขึ้น
Power BI Publisher for Excel เป็น Add-in ที่ติดตั้งเข้ากับ Excel เมื่อติดตั้งแล้วจะมี Power BI Ribbon โผล่ขึ้นมา
pbi_excel_publisher_ribbon
โดยจากริบบอนนี้ เราสามารถ pin องค์ประกอบหลายๆ อย่างใน Excel ไปไว้บน Power BI ได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงข้อมูล กราฟ หรือ Pivot Table องค์ประกอบเหล่านั้นเมื่อไปอยู่บน Power BI Dashboard แล้ว จะเกิด Pin หรือลิงค์กลับมายัง Excel และเราสามารถ update pin เหล่านั้นได้ เมื่อข้อมูลใน Excel เปลี่ยนแปลงไป (การ update ยังเป็น manual อยู่ คือต้องเข้าไปคลิ้ก update ใน Pin Manager)

pbi_publisher_pinrange

ตอนนี้ add-in ตัวนี้ยังอยู่ในสถานะ preview เท่านั้น ใช้ได้กับ Excel 2010 SP1 หรือใหม่กว่า

ที่มา: Power BI Publisher for Excel (Preview)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *