Big Data จะช่วยให้ตลาด App โตขึ้นเป็น $100bn ในปี 2020

global app revenueตลาด App มีศักยภาพที่จะโตได้ถึง $100 billion ภายในปี 2020 จากการคาดการของบริษัทวิจัยตลาด app ทั้งนี้เพราคาดว่าตลาด app จะโตเป็นสองเท่าจากที่เคยคาดไว้ว่าจะถึง $50 bn ในปีนี้ ทำให้คาดได้ว่าภายในปี 2020 จะแตะที่หลัก 100 billion ได้

แต่ผลวิจัยยังกล่าวอีกว่า มูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้นนี้จะอยู่ในกลุ่มผู้ผลิต app จำนวนไม่มากนัก และปัจจัยสำคัญคือการใช้ Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ app บริษัทที่ใช้ insights จากข้อมูลที่เก็บรวมรวมลักษณะการใช้งาน app ของลูกค้า แล้วนำมาปรับให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จะมีศักยภาพในการสร้างกลุ่มผู้ใช้ในลักษณ “ชุมชน” ที่เหนียวแน่นกับ app

จากการศึกษาบริษัทผู้สร้าง app 12 แห่งที่ใช้ big data มาเพื่อมองหา customer insights พบว่า การใช้ข้อมูลจะช่วยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับ app มากขึ้นถึง 35% ส่งผลให้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้อีก 20%

ที่มา : Big data is the key to the app market reaching $100 billion in 2020

อธิบายไลเซนส์ของ Power BI แต่ละแบบ

logo_squareMicrosoft Power BI มีไลเซนส์ทั้งหมด 3 แบบ (หน้า pricing)

  • Power BI (Free)
  • Power BI Pro – ราคาปัจจุบันอยู่ที่ $9.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • Power BI for Office 365

ทั้งตัว Free และ Pro สามารถดาวน์โหลดและใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop แล้ว publish ขึ้น Web ได้ทั้งคู่ แต่ต่างกันที่

  • ปริมาณข้อมูลทั้งหมดใน dataset ผู้ใช้แบบฟรีจะจำกัดที่ 1 GB แบบ Pro จะได้สูงถึง 10 GB
  • ผู้ใช้แบบ Pro หลายคนในองค์กรเดียวกัน สามารถสร้าง Group ได้ โดยแต่ละกลุ่มมีข้อมูลได้สูงสุด 10 GB และข้อมูลรวมทั้งองค์กรต้องไม่เกิน 10 GB คูณจำนวนผู้ใช้แบบ Pro
  • การรีเฟรชข้อมูล ผู้ใช้แบบฟรีตั้งให้รีเฟรชข้อมูลอัตโนมัติได้แค่ วันละหนึ่งครั้ง ผู้ใช้แบบโปรกำหนดได้สูงสุด 8 ครั้งต่อวัน
  • ปริมาณการสตรีมข้อมูลผ่าน Power BI REST API ผู้ใช้แบบฟรีทำได้ด้วยอัตรา 10,000 เรคอร์ดต่อชั่วโมง แต่ถ้าเป็นโปร จะทำได้ที่ไม่เกิน 1 ล้านเรคอร์ดต่อชั่วโมง
  • ผู้ใช้แบบฟรีไม่สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล on-premise ได้ แต่แบบโปรจะทำได้ผ่าน data connectivity gateway
  • ผู้ใช้แบบโปร มีความสามารถในการทำงานร่วมกัน (Collaboration) ได้อีกหลายอย่าง เช่น การใช้งาน Office 365 Groups การสร้าง Content Pack ในองค์กร การจัดการสิทธิผู้ใช้ผ่าน Active Directory groups และการแชร์ data catalog เป็นต้น

ส่วน Power BI for Office 365 ดูเหมือนจะเป็นบริการเก่า ซึ่งตกทอดมาตั้งแต่สมัยเริ่มขาย Office 365 (เหมือนกับซื้อ Office 365 ได้ Power BI พ่วงมาด้วย)

รายละเอียดเพิ่มเติม : Power BI Licensing Revisited!