แคนาดาวางแผนยกเลิกการทำสำมะโนประชากร(แบบดั้งเดิม) ภายในปี 2026

The Statistics Canada offices at Tunney's Pasture in Ottawa on Wednesday, May 1, 2013.Has Statistics Canada — renowned around the world for its ability to take snapshots of Canadian life — lost some of its zoom?The answer will come Wednesday, when the agency's National Household Survey reveals how much critical information was lost in the controversial transition two years ago from a mandatory long-form census to a voluntary questionnaire. Sean Kilpatrick/CP;

การทำสำมะโนประชากรเต็มรูปแบบของแคนาดาจะมีกำหนดในปี 2016 (ทำทุก 10 ปี) และครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่จะมีการทำสำมะโนประชากรในรูปแบบเดิมๆ
สำนักงานสถิติของแคนาดากำลังวางแผนการทำสำมะโนประชากรของปี 2026 ซึ่งจะเป็นการยกเลิกการส่งเอกสารสำรวจไปตามบ้าน แต่เปลี่ยนเป็นการใช้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ มาประกอบรวมกันเป็นข้อมูลสำมะโนประชากรอย่างเป็นทางการแทน ซึ่งจะส่งผลให้ประหยัดงบประมาณได้หลายล้านเหรียญแต่ยังคงได้ข้อมูลไม่ต่างจากเดิม เพื่อการวางแผนบริการต่างๆ ของรัฐ

แนวทางการทำสำมะโนประชากรของแคนาดาในอนาคตจะประกอบด้วยการลงทะเบียนทางดิจิทัล และแบบสอบถามสั้นๆ และอาจมีการปรับปรุงข้อมูลทุก 5 ปี หรือทุกปี

ที่มา: Statistics Canada eyes the end of the short-form census

Infographic ความสำคัญของ Business Intelligence ต่อความได้เปรียบทางธุรกิจ

bi-business-intelligence-ts-100646689-primary.idge_
หลักสูตรป.โทออนไลน์ด้าน Computer Information Systems ของ Boston University ได้จัดทำ Infographic อธิบายถึงความสำคัญของ BI (Business Intelligence) ในแง่ของการเป็น competitive advantage  Read more

บทเรียนความสำเร็จด้าน Digital Transformation ของ NFL

nfl-logoNFL หรือ National Football League เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถพลิกฟื้นปรับตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยม รับยุค Digital Transformation ได้เป็นอย่างดี ทั้งๆ ที่ประสบปัญหาความท้าทายหลายอย่าง บทเรียนของ NFL เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจสำหรับองค์กรที่อยากปรับตัวในยุคดิจิทัล

Read more