Infographic ความสำคัญของ Business Intelligence ต่อความได้เปรียบทางธุรกิจ

bi-business-intelligence-ts-100646689-primary.idge_
หลักสูตรป.โทออนไลน์ด้าน Computer Information Systems ของ Boston University ได้จัดทำ Infographic อธิบายถึงความสำคัญของ BI (Business Intelligence) ในแง่ของการเป็น competitive advantage  Read more

Big Data จะช่วยให้ตลาด App โตขึ้นเป็น $100bn ในปี 2020

global app revenueตลาด App มีศักยภาพที่จะโตได้ถึง $100 billion ภายในปี 2020 จากการคาดการของบริษัทวิจัยตลาด app ทั้งนี้เพราคาดว่าตลาด app จะโตเป็นสองเท่าจากที่เคยคาดไว้ว่าจะถึง $50 bn ในปีนี้ ทำให้คาดได้ว่าภายในปี 2020 จะแตะที่หลัก 100 billion ได้

แต่ผลวิจัยยังกล่าวอีกว่า มูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้นนี้จะอยู่ในกลุ่มผู้ผลิต app จำนวนไม่มากนัก และปัจจัยสำคัญคือการใช้ Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ app บริษัทที่ใช้ insights จากข้อมูลที่เก็บรวมรวมลักษณะการใช้งาน app ของลูกค้า แล้วนำมาปรับให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จะมีศักยภาพในการสร้างกลุ่มผู้ใช้ในลักษณ “ชุมชน” ที่เหนียวแน่นกับ app

จากการศึกษาบริษัทผู้สร้าง app 12 แห่งที่ใช้ big data มาเพื่อมองหา customer insights พบว่า การใช้ข้อมูลจะช่วยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับ app มากขึ้นถึง 35% ส่งผลให้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้อีก 20%

ที่มา : Big data is the key to the app market reaching $100 billion in 2020

Gartner พยากรณ์ว่าตลาด advanced analytics จะขยายตัวสูงถึง 14 เปอร์เซ็นต์

imgresGartner พยากรณ์ว่าตลาด advanced analytics จะขยายตัวสูงถึง 14 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ มีมูลค่าถึง 1.5 พันล้านเหรียญ และยังคาดการณ์อีกว่า ภายในปี 2018 องค์กรขนาดใหญ่ๆ กว่าครึ่งจะนำอัลกอริทึมแบบเฉพาะมาใช้งาน

องค์กรจะเปลี่ยนจากการ “วัดผล” และตัดสินใจด้วย “gut feel” หรือสัญชาติญาณ มาเป็นการใช้โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจมากขึ้น หลายองค์กรจะเริ่มพัฒนาอัลกอริทึมเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาหลักสองเรื่องที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วย เรื่องจริยธรรมการนำอัลกอริทึมไปใช้งาน และปัญหาความน่าเชื่อถือของตัวอัลกอริทึมเอง

ในส่วนปัญหาความน่าเชื่อถือของอัลกอริทึมวิเคราะห์ข้อมูล ทาง Gartner คาดการณ์ว่าจะเกิด “ตลาด” อัลกอริทึม ซึ่งน่าจะรวมตัวกับบริการแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล (Paas) ภายในปี 2018 โดยเน้นไปที่การ “รับรอง” หรือ Certified อัลกอริทึม ซึ่งจะช่วยให้องค์กรต่างๆ นำอัลกอริทึมเหล่านั้นไปใช้งานเพิ่มมากขึ้น

ที่มา: Gartner Sees Analytics Boom as More Data is Shared

ตัวเลขสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาด IoT

image15_large_large_largeมาดูกันว่า ทำไม IoT หรือ Internet of Things ถึงได้เป็นกระแสโด่งดังถึงขนาดนี้ ตัวเลขสถิติเหล่านี้คงพอทำให้มองเห็นภาพถึงขนาดตลาด และเข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีนี้ได้ดีขึ้น

IoT เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันผ่านอินเตอร์เน็ท ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ โดรน บ้าน อุปกรณ์สวมใส่ เซ็นเซอร์ต่างๆ และเป็นตลาดที่มีความเติบโตสูงและศักยภาพขนาดตลาดในอนาคตก็สูงมากด้วย ตัวเลขสถิติ 6 อย่างนี้คงพอทำให้นึกภาพออกได้พอสมควร

 1. จำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่อมากถึง 50-200 พันล้านชิ้นในปี 2020
  ปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้อยู่ประมาณ 15 พันล้านชิ้น จำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดย Cisco คาดการณ์ว่า ภายในปี 2020 จะเพิ่มเป็น 50 พันล้านชิ้น ส่วน Intel พยากรณ์ว่าจะเป็น 200 พันล้านชิ้น ตลาดที่จะเติบโตตามจำนวนอุปกรณ์ด้วย ก็คืออุปกรณ์เชื่อมต่อ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 2. ปริมาณการใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์และบริการ IoT จะมีมูลค่า 1.7 ล้านล้าน (trillion) ดอลล่าร์ ภายในปี 2020
  มูลค่าตลาดดังกล่าวคือ 656 พันล้านเหรียญในปี 2014 เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในเวลาเพียง 4-5 ปี อัตราการเจริญเติบโตเป็นผลมาจากจำนวนอุปกรณ์และสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกัน
 3. เฉพาะอุตสาหกรรม Smart Home มีมูลค่าถึง 79 พันล้านเหรียญ
  ตลาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน “อัจฉริยะ” ก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่าในปี 2014 ถึง 79 พันล้านเหรียญ นอกจากผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่อย่าง Samsung ที่ลงทุนในตลาดนี้แล้ว ก็มีผู้เล่นตลาดอื่นกระโดดเข้ามาร่วมวงด้วย อย่างเช่นการที่กูเกิลซื้อบริษัท Nest ซึ่งผลิตเทอร์โมมิเตอร์อัจฉริยะ หรือการที่แอปเปิลออกบริการ HomeKit ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ในบ้านเข้ากับระบบ iO
 4. รถยนต์จำนวน 90% จะสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ภายในปี 2020
  ในปี 2012 รถยนต์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ มีเพียง 2% เท่านั้น ตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นถึง 90% ในปี 2020 แรงผลักดันที่สำคัญมีทั้งระบบข้อมูลและความบันเทิงภายในรถ ระบบรถยนต์ไร้คนขับ และการนำระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ เข้าไปผนวกกับระบบของรถยนต์
 5. อุปกรณ์สวมใส่จะเพิ่มจำนวนเป็น 173.4 ล้านชิ้นภายในปี 2019
  ความนิยมของอุปกรณ์สวมใส่อย่าง Smartwatch หรือแม้กระทั่ง Fitness / Activity tracker ทำให้อุปกรณ์ที่เคยดูเหมือนเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่ม ได้รับความนิยมแพร่หลายขึ้นอย่างมาก จากจำนวน 76.1 ล้านชิ้นในปี 2015 จะเพิ่มขึ้นเป็น 173.4 ล้านชิ้นในปี 2019 ซึ่งตลาดอุปกรณ์สวมใส่นี้ จะมีความเชื่อมโยงกับตลาดรถยนต์และตลาด Smart Home อย่างเช่น การที่รถยนต์จะสามารถติดเครื่องจอดรอ หรือประตูรั้วบ้านเปิดได้เอง โดยได้รับสัญญาณกระตุ้นจากอุปกรณ์สวมใส่ เป็นต้น
 6. ตลาด “เขตอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ท” Industrial Internet จะมีขนาดใหญ่กว่าเศรษฐกิจของจีนในปัจจุบัน
  Industrial Internet หรือเขตอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ท เป็นการเชื่อมต่อกันของเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้โลกเป็นมูลค่าสูงถึง 10-15 ล้านล้านเหรียญ ในอีก 20 ปีข้างหน้า เปรียบเทียบกับมูลค่าเศรษฐกิจของจีนในปัจจุบันที่ 10 ล้านล้านและของอเมริกาที่ 17 ล้านล้าน ยิ่งมีเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ทมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยังได้ประโยชน์ความรวดเร็วและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นมากเท่านั้น

ที่มา Internet of Things in 2016: 6 Stats Everyone Should Know

อนาคตการตลาดกับ Big Data, Customer Analytics และ IoT

เริ่มเห็นสัมนาด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ Big Data และ Customer Analytics เพิ่มมากขึ้น และก็ได้เห็นคนที่ทำงานด้านการตลาดตื่นเต้นกับไอเดียที่ว่าเอาข้อมูลจากโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ จะว่าไปแล้ว นี่เรายังแค่เริ่มๆ เท่านั้นเองนะ อนาคตของ Big Data และ Customer Analytics ยังไปได้อีกไกล

Read more

แนวโน้มสำคัญเกี่ยวกับ Big Data ในปี 2015

ช่วงปลายปีอย่างนี้ หลายสำนัก หลายกูรูต่างก็ทยอยออกแนวโน้มเกี่ยวกับ Big Data สำหรับปี 2015 ออกมากัน ฉบับนี้เป็นความเห็นจาก Innovation Enterprise

เราเห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของงานด้าน Big Data มาแล้วในปี 2014 สิ่งที่คาดว่าจะได้เห็นใน 2015 ประกอบด้วย:

Read more