Process Mining เมื่อ Big Data เข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน

process_miningหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำ Big Data มาช่วยในงานธุรกิจ โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบการทำงานขององค์กร (โดยใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง) แล้วนำมาหาโอกาสที่จะปรับปรุงให้กระบวนการทำงานดีขึ้นได้ เรียกง่ายๆ ก็คือการทำ business process improvement โดยใช้ประโยชน์จาก big data นั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.processmining.org
มี course สอนใน coursera ด้วย : Process Mining: Data science in Action

เมื่อ Big Data ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

intelตัวอย่าง business case ที่มีการนำ Big Data และ Predictive Analysis มาช่วยในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในองค์กร

  • Intel ประหยัดค่าใช้จ่ายในปี 2012 ได้กว่า 3 ล้านเหรียญ จากการนำข้อมูลที่รวบรวมไว้ในระหว่างขั้นตอนการผลิต มาใช้ในการเลือกทดสอบชิปบางตัว แทนที่จะต้องทดสอบชิปทั้งหมด ทำให้สามารถนำชิปออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น
  • Tesco ลดค่าใช้จ่ายในการทำความเย็นตู้แช่ สำหรับสาขาในอังกฤษและไอร์แลนด์ โดยร่วมมือกับศูนย์วิจัย IBM เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความเย็นตลอดทั้งปี และพบว่าหลายสาขากำหนดอุณหภูมิทำความเย็นต่ำกว่าที่จำเป็น
  • MIT ใช้เซ็นเซอร์ลักษณะต่างๆ ติดตั้งในอาคารนับสิบหลังภายในวิทยาลัย แล้วรวบรวมข้อมูลมาเฝ้าระวังอัตราการใช้พลังงาน อาคารแต่ละหลังจะถูกทำเครื่องหมายด้วยสี แสดงอัตราการใช้พลังงานที่เป็นอยู่ อาคารหลังไหนขึ้นสีแดง อาจหมายถึงมีไฟฟ้าหรือน้ำรั่ว หรือมีปัญหาด้านระบบทำความร้อน ซึ่งนอกจากช่วยแก้ปัญหาได้แล้ว ยังนำไปช่วยวางแผนการบำรุงรักษาได้อีกด้วย

การใช้ Big Data ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เกิดขึ้นในหลายองค์กร และเริ่มมีตัวอย่างให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ

ที่มา:  Big data’s latest selling point: It’s a strategic cost cutter | TechRepublic

Big Data ช่วยเพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจได้อย่างไร?

เทคโนโลยี Big Data ไม่ได้เพียงมีประโยชน์กับบริษัทเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ขั้นตอนการดำเนินงานมีความเกี่ยวพันกับข้อมูลเป็นหลักเท่านั้น กิจการหลากหลายประเภท ในรูปแบบดั้งเดิม ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้ในหลายรูปแบบ ผู้นำหลายองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ ได้เล็งเห็นศักยภาพในการใช้ข้อมูล เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน บทความนี้จะยกตัวอย่างประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากการนำ Big Data มาใช้

Read more

1 2