บทเรียนความสำเร็จด้าน Digital Transformation ของ NFL

nfl-logoNFL หรือ National Football League เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถพลิกฟื้นปรับตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยม รับยุค Digital Transformation ได้เป็นอย่างดี ทั้งๆ ที่ประสบปัญหาความท้าทายหลายอย่าง บทเรียนของ NFL เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจสำหรับองค์กรที่อยากปรับตัวในยุคดิจิทัล

Read more

Big Data ช่วยเพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจได้อย่างไร?

เทคโนโลยี Big Data ไม่ได้เพียงมีประโยชน์กับบริษัทเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ขั้นตอนการดำเนินงานมีความเกี่ยวพันกับข้อมูลเป็นหลักเท่านั้น กิจการหลากหลายประเภท ในรูปแบบดั้งเดิม ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้ในหลายรูปแบบ ผู้นำหลายองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ ได้เล็งเห็นศักยภาพในการใช้ข้อมูล เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน บทความนี้จะยกตัวอย่างประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากการนำ Big Data มาใช้

Read more