Big Data จะช่วยให้ตลาด App โตขึ้นเป็น $100bn ในปี 2020

global app revenueตลาด App มีศักยภาพที่จะโตได้ถึง $100 billion ภายในปี 2020 จากการคาดการของบริษัทวิจัยตลาด app ทั้งนี้เพราคาดว่าตลาด app จะโตเป็นสองเท่าจากที่เคยคาดไว้ว่าจะถึง $50 bn ในปีนี้ ทำให้คาดได้ว่าภายในปี 2020 จะแตะที่หลัก 100 billion ได้

แต่ผลวิจัยยังกล่าวอีกว่า มูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้นนี้จะอยู่ในกลุ่มผู้ผลิต app จำนวนไม่มากนัก และปัจจัยสำคัญคือการใช้ Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ app บริษัทที่ใช้ insights จากข้อมูลที่เก็บรวมรวมลักษณะการใช้งาน app ของลูกค้า แล้วนำมาปรับให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จะมีศักยภาพในการสร้างกลุ่มผู้ใช้ในลักษณ “ชุมชน” ที่เหนียวแน่นกับ app

จากการศึกษาบริษัทผู้สร้าง app 12 แห่งที่ใช้ big data มาเพื่อมองหา customer insights พบว่า การใช้ข้อมูลจะช่วยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับ app มากขึ้นถึง 35% ส่งผลให้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้อีก 20%

ที่มา : Big data is the key to the app market reaching $100 billion in 2020

Gartner พยากรณ์ว่าตลาด advanced analytics จะขยายตัวสูงถึง 14 เปอร์เซ็นต์

imgresGartner พยากรณ์ว่าตลาด advanced analytics จะขยายตัวสูงถึง 14 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ มีมูลค่าถึง 1.5 พันล้านเหรียญ และยังคาดการณ์อีกว่า ภายในปี 2018 องค์กรขนาดใหญ่ๆ กว่าครึ่งจะนำอัลกอริทึมแบบเฉพาะมาใช้งาน

องค์กรจะเปลี่ยนจากการ “วัดผล” และตัดสินใจด้วย “gut feel” หรือสัญชาติญาณ มาเป็นการใช้โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจมากขึ้น หลายองค์กรจะเริ่มพัฒนาอัลกอริทึมเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาหลักสองเรื่องที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วย เรื่องจริยธรรมการนำอัลกอริทึมไปใช้งาน และปัญหาความน่าเชื่อถือของตัวอัลกอริทึมเอง

ในส่วนปัญหาความน่าเชื่อถือของอัลกอริทึมวิเคราะห์ข้อมูล ทาง Gartner คาดการณ์ว่าจะเกิด “ตลาด” อัลกอริทึม ซึ่งน่าจะรวมตัวกับบริการแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล (Paas) ภายในปี 2018 โดยเน้นไปที่การ “รับรอง” หรือ Certified อัลกอริทึม ซึ่งจะช่วยให้องค์กรต่างๆ นำอัลกอริทึมเหล่านั้นไปใช้งานเพิ่มมากขึ้น

ที่มา: Gartner Sees Analytics Boom as More Data is Shared