แคนาดาวางแผนยกเลิกการทำสำมะโนประชากร(แบบดั้งเดิม) ภายในปี 2026

The Statistics Canada offices at Tunney's Pasture in Ottawa on Wednesday, May 1, 2013.Has Statistics Canada — renowned around the world for its ability to take snapshots of Canadian life — lost some of its zoom?The answer will come Wednesday, when the agency's National Household Survey reveals how much critical information was lost in the controversial transition two years ago from a mandatory long-form census to a voluntary questionnaire. Sean Kilpatrick/CP;

การทำสำมะโนประชากรเต็มรูปแบบของแคนาดาจะมีกำหนดในปี 2016 (ทำทุก 10 ปี) และครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่จะมีการทำสำมะโนประชากรในรูปแบบเดิมๆ
สำนักงานสถิติของแคนาดากำลังวางแผนการทำสำมะโนประชากรของปี 2026 ซึ่งจะเป็นการยกเลิกการส่งเอกสารสำรวจไปตามบ้าน แต่เปลี่ยนเป็นการใช้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ มาประกอบรวมกันเป็นข้อมูลสำมะโนประชากรอย่างเป็นทางการแทน ซึ่งจะส่งผลให้ประหยัดงบประมาณได้หลายล้านเหรียญแต่ยังคงได้ข้อมูลไม่ต่างจากเดิม เพื่อการวางแผนบริการต่างๆ ของรัฐ

แนวทางการทำสำมะโนประชากรของแคนาดาในอนาคตจะประกอบด้วยการลงทะเบียนทางดิจิทัล และแบบสอบถามสั้นๆ และอาจมีการปรับปรุงข้อมูลทุก 5 ปี หรือทุกปี

ที่มา: Statistics Canada eyes the end of the short-form census

Data Storytelling – เล่าเรื่องด้วยข้อมูล

wordleการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล หรือ data storytelling เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญและปัจจัยแห่งความสำเร็จของการนำ Big Data Analytics ไปใช้

TEDx talk ความยาว 14 นาทีเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของนักเล่าเรื่องด้วยข้อมูลคนหนึ่งในนิวยอร์ค ที่นำ open data ของนิวยอร์คมาวิเคราะห์แล้วเล่าเรื่องประกอบ มีประเด็นที่น่าสนใจหลายข้อประกอบด้วย

  • ความสำคัญของ Open Public Data
  • การผสมผสานระหว่าง data science ความรู้ในเรื่องนั้นๆ (domain expertise ในที่นี้คือ Urban Planning) และเทคนิคการเล่าเรื่อง (Improv Comedy)
  • เทคนิคสำคัญของ Data Story Telling – connect with people, one idea, keep it simple, things you know best
  • ผลลัพธ์ที่ได้น่าประทับใจ เขาสามารถสร้าง impact ได้หลายอย่าง เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากผู้ให้บริการ
  • ใครๆ ก็เป็น data story teller ได้ ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็น

Making data mean more through storytelling | Ben Wellington | TEDxBroadway