ไมโครซอฟต์ประกาศการสนับสนุน Apache Spark อย่างจริงจัง

microsoft and spark summitในงาน Spark Summit สัปดาห์นี้ ไมโครซอฟต์ประกาศรายละเอียดการสนับสนุน Apache Spark หลายอย่าง ทั้ง Cortana Intelligence Suite, Power BI และ Microsoft R Server

 • Spark for Azure HDInsight เปิดให้ใช้แบบ General Availability แล้วหลังจากเป็น Public Preview มาตั้งแต่กลางปี 2015
 • R Server for HDInsight in the cloud powered by Spark ตัวนี้เพิ่งเปิด public preview ไปเมื่อเดือนมีนานี้ แต่จะเปิดใช้ได้ทั่วไปในช่วงหน้าร้อน (ภายในเดือนสิงหาคม)
 • R Server for Hadoop on-premises now powered by Spark
 • เปิดตัวโปรแกรมฟรี R Client สำหรับ data scientists โดยทำงานร่วมกับบริการต่างๆ เช่น SQL Server R Services, R Server for Hadoop และ HD Insight with Spark สามารถดาวน์โหลด R Client ได้แล้วที่ http://aka.ms/rclient
 • Power BI support for Spark Streaming ซึ่งแต่เดิม Power BI สนับสนุน Spark อยู่แล้ว แต่ตอนนี้เพิ่มการสนับสนุน Spark Streaming ช่วยในการทำงานวิเคราะห์ข้อมูลแบบ real-time

ที่มา : Microsoft announces major commitment to Apache Spark

แจกฟรี ebook Apache Spark Analytics Made Simple

Apache Spark Analytics Made Simple

สำหรับท่านที่สนใจเทคโนโลยี Apache Spark ตอนนี้ databricks ซึ่งเป็นบริษัทก่อตั้งโดยผู้สร้าง Spark ออกหนังสือ ebook แจกฟรี ชื่อ Apache Spark Analytics Made Simple เป็นการรวบรวมบทความจากบล็อกของบริษัท

หากสนใจ ดาวน์โหลดได้ฟรีโดยต้องลงทะเบียนก่อนนะครับ ลิงค์ดาวน์โหลดจะถูกส่งให้ทางอีเมล์ ลิงค์ลงทะเบียนดาวน์โหลดอยู่ที่ http://go.databricks.com/apache-spark-analytics-made-simple-databricks

รายละเอียดสารบัญ

Section 1: An Introduction to the Apache Spark APIs for Analytics

 • Spark SQL: Manipulating Structured Data Using Spark
 • What’s new for Spark SQL in Spark 1.3
 • Introducing Window Functions in Spark SQL 14
 • Recent performance improvements in Apache Spark: SQL, Python, DataFrames, and More
 • Introducing DataFrames in Spark for Large Scale Data Science
 • Statistical and Mathematical Functions with DataFrames in Spark
 • Spark 1.5 DataFrame API Highlights: Date/Time/String Handling, Time Intervals, and UDAFs
 • Introducing Spark Datasets

Section 2: Tips and Tricks in Data Import

 • An Introduction to JSON Support in Spark SQL
 • Spark SQL Data Sources API: Unified Data Access for the Spark Platform

Section 3: Real-World Case Studies of Spark Analytics with Databricks

 • Analyzing Apache Access Logs with Databricks
 • Reshaping Data with Pivot in Spark
 • An Illustrated Guide to Advertising Analytics
 • Automatic Labs Selects Databricks for Primary Real-Time Data Processing